Separador sólido-líquido

  • Solid-liquid separator

    Separador sólido-líquido

    Biogás, equipamento de accesorios para augas residuais. Para a separación de sólidos e líquidos, unha mellor eliminación dos residuos é un elo importante no proceso de tratamento.